Bijdragen andere cursussen Biologie/BMW

Jaar 1 : BIOLOGIE VAN DIEREN (niveau 1)

Docenten:

  • dr. J. Bogerd
  • mw. dr. M.J.H.M. Duchateau
  • mw. dr. E. de Graaff
  • dr. R.W. Schulz
  • dr. A.A.M. Thomas

Studieadviespad:
De cursus bereidt voor op het volgen van alle studieadviespaden (Gedragsbiologie,
Moleculaire Levenswetenschappen en Educatie, Communicatie & Management).

Inhoud:
De cursus Biologie van dieren gaat verder waar de biologielessen van de
middelbare school ophielden. Je gaat, in detail, het functioneren van processen in
het lichaam van een dier bestuderen. Met de kennis over die processen leer je
vervolgens allerlei verstoringen van de homeostase te verklaren.

bio dieren fig 1

Schematische weergave van de werking van het zenuwstelsel

Studiemateriaal:
─ BIOLOGY; ‘A Global Approach’ van Campbell, 10e editie, Pearson Education Inc., San Francisco, 2014,
─ werkboek Biologie van Dieren 2014-2015,
─ een snijset en labjas voor de dissectiepractica, potlood, gum en puntenslijper.

 


Jaar 1 : TUTORAAT

Senior tutor: dr. Esther de Graaff

Om de overgang van middelbare school naar de universiteit te versoepelen, krijg je in je eerstejaar een tutor toegewezen. Dit is een docent van de opleiding Biologie die je gedurende je studie begeleidt. De tutor probeert ervoor te zorgen dat jij je thuis voelt binnen je opleiding, helpt je waar mogelijk bij het kiezen van de keuze vakken en is je eerste aanspreekpunt. Tijdens een aantal groepsbijeenkomsten maak je kennis met verschillende academische- en studie-vaardigheden. De tutor begeleidt je bij het schrijven van het essay voor de cursus Evolutie en Biodiversiteit en leert je omgaan met feedback die je van docent krijgt.

 


Jaar 2 : METABOLISME (niveau 2)

Docenten:
Dr. H. SchlÜpmann
Dr. Ir A.F.M. Cremers

Ingangseisen
Moleculaire Biologie niveau 1.

Studieadviespad
Deze cursus is van belang voor alle vakken in jaar 1 en voor de studieadviespaden Celbiologie, Ontwikkelingsbiologie en Neurobiologie.

Inhoudsbeschrijving
In deze cursus wordt eerst dieper ingegaan op de structuur van macromoleculen en met name eiwitten. Hoe werken enzymen (kinetische beschrijving van enzymen). In het tweede gedeelte komt meer het metabolisme aan de orde.

Studiemateriaal
Het boek: Biochemistry.  7 Ed., van Berg, Tymoczko en Stryer.


Werking van het enzym chymotrypsine.

 


Bijdrage Biomedische Wetenschappen

Jaar 1 : CELLEN

Inhoud:
Het hoofdthema van deze cursus is de cel en communicatie tussen cellen. Je leert met name over de subcellulaire structuren van de cel in relatie tot de verschillende cellulaire functies en natuurlijk de verschillende biomoleculen die hierbij betrokken zijn.

Studiemateriaal:
Alberts et al, Essential Cell Biology, 4de editie. Garland Science, 2013