NWI-Moleculaire Celbiologie en Genetica – Niveau 1

NWI-Moleculaire Celbiologie en Genetica (Niveau 1; periode 3/BC, code GEO1-2207)

Coördinator:
Jan A Postdr. Jan Andries Post
tel.: 030-2533894
e-mail: j.a.post@uu.nl

 

 

 

 

Ingangseisen
Basale vwo-kennis van Biologie en Chemie.

Inhoud
In deze inleidende cursus biologie worden de algemene principes behandeld die ten grondslag liggen aan het leven op aarde. Alle biologische organismen zijn opgebouwd uit cellen. Cellen zijn de kleinste functionele eenheid van leven en hun eigenschappen worden bepaald door fysische en chemische wetmatigheden. Tussen cellen en de omgeving bestaat een wisselwerking. Cellen nemen signalen en voedingsstoffen/energie op uit hun omgeving en zetten die om in specifieke producten die nodig zijn voor overleving, functioneren en celdeling. De structuur van de cel en zijn functies worden bepaald door eiwitten, gecodeerd in het DNA, wat een informatiedrager is die van generatie tot generatie wordt doorgegeven. In het tweede deel van de cursus worden de structuur en functie van het genetisch materiaal op moleculair niveau en het effect van mutaties op de functie van genen behandeld. Ook kijk je dan hoe genetisch materiaal in de cel wordt opgeslagen en over dochtercellen verdeeld. Daarnaast krijg je een inleiding in de moderne moleculaire genetica.

nwi fig 1

Leerdoelen
Na afronding van de cursus heeft de student:

  • inzicht in de algemene kenmerken en principes die ten grondslag liggen aan het leven op aarde aan de hand van voorbeelden die voornamelijk zijn gekozen uit het cellulaire integratieniveau.
  • begrip van hoe deze kenmerken en principes verduidelijkt kunnen worden vanuit een experimenteel wetenschappelijk perspectief.
  • inzicht in hoe we aan die kennis zijn gekomen.
  • een academisch-kritische houding ontwikkeld met betrek¬king tot de positieve dan wel negatieve maatschap¬pelijke consequenties van biologische kennis en onderzoek.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, werkcolleges en Interactief computer ondersteund onderwijs met het verplicht maken van de Mastering Biology opdrachten. Hiervoor is het belangrijk dat de juiste versie van het boek aangeschaft wordt: deze bevat namelijk ook een toegangscode voor Mastering Biology.

Studiemateriaal
Biology, by Campbell, Reece & Mitchell, Addison-Wesley, 10e editie + toegangscode Mastering Biology

nwi fig 2

nwi fig 3