Cellen en weefsels – Niveau 2

Cellen en weefsels (Niveau 3; periode 1 A/D code B-B2CWMLS)

Coördinator:
dr. P.M.P. van Bergen en Henegouwen
e-mail: P.M.P.vanBergenenHenegouwen@uu.nl
 

Voor de meest recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/B-B2CWMLS

Ingangseisen
MLS studenten: jaar 1

Studiepaden
MLS en Celbiologie

Inhoud
In deze cursus wordt de werking van de dierlijke cel uitgelegd vanaf het moleculaire niveau tot en met het functioneren van cellen in de weefsels van levende organismen. In de cel wordt informatie uitgewisseld door middel van transport, zowel passief (diffusie) als actief transport via het cytoskelet. Informatie-uitwisseling tussen de cellen vindt plaats via extracellulaire signaalmoleculen die via receptoren hun effect hebben op het functioneren van de cel. Aandacht zal ook besteed worden aan de processen waarbij deze informatie-uitwisseling verkeerd is gegaan zoals bij kanker.

 

In het eerste overwegend technische deel van deze cursus zal de werking en toepassing van twee microscopische technieken worden behandeld: licht- en elektronen microscopie. Dit zijn essentiële technieken om het functioneren van de moleculen te bestuderen in de levende cel (licht microscopie) en bij hoge resolutie (elektronen microscopie). In het tweede deel zal het functioneren van de cel besproken worden terwijl in het laatste deel de samenwerking van de cellen in weefsels behandeld gaat worden. Tijdens deze cursus wordt ook aandacht besteed aan het leren lezen en presenteren van onderzoeksliteratuur. Je theoretische kennis wordt op twee momenten in deze cursus getoetst. Daarnaast wordt je beoordeeld op je blackboardopdrachten en je literatuurpresentatie. Uiteindelijk zal je met deze cursus een vrijwel compleet, moleculair inzicht krijgen in de werking van de levende cel in hun context van het levende organisme.

Leerdoelen
Het doel van de cursus is de student inzicht te geven in:

  • De werking (mechanisme) en organisatie van de dierlijke cel.
  • De werking van microscoposche technieken die nodig zijn om het functioneren van de cel te bestuderen.

Vaardigheden
Na afronding van de cursus is de student in staat:

  • de verschillende technieken van lichtmicroscopie en elektronenmicroscopie te beschrijven en celstructuren met behulp van elektronenmicroscopie te herkennen.
  • het effect van random diffusie, moleculaire eigenschappen, concentratie gradiënten, eiwitinteracties en transportsystemen op cellulair transport en signaaltransductie te beredeneren.
  • de functie en complexiteit van eiwitinteracties en signal pathways binnen de systeembiologie te benoemen.
  • verschillende moleculaire mechanismen van celcommunicatie en intracellulair transport te beschrijven.
  • (het belang van) verschillende controle mechanismen in de celcylus te beschrijven.
  • verschillende moleculaire mechanismen van kankerontwikkeling en kankerbehandeling te benoemen
  • de rol van stamcellen in weefselproductie te benoemen en de huidige ontwikkelingen binnen stamcel engineering te beschrijven.
  • onderzoeksresultaten te analyseren en presenteren

Onderwijsvormen
Computerpracticum, discussiecollege, groepsopdracht, gastcollege, hoorcollege, paper, presentatie, werkcollege, zelfstudie.

Studiemateriaal

  Molecules of Life, Kuriyan et al., hoofdstuk 17. Molecular Biology of the Cell, sixth edition: Alberts et al. De Hoofdstukken: 5-7, 9, 12, 13, 15, 17-20, 22