BSc Thesis and Research project

Biologie en MLS studenten Beta faculteit

Als je Biologie of MLS aan de Beta faculteit studeert en je BSc Thesis en Research Project bij Celbiologie, Neurobiologie en Biofysica wilt doen dan kan dat natuurlijk. Wij bieden alleen plaatsen aan voor de Afstudeerproject (B-B3AFSTP), waarbij je de tijdsverdeling tussen scriptie- respectievelijk stagecomponent 60/40 zal zijn. Wij bieden geen plaatsen aan voor de verlengde stage B-B3-PLONS.

De bachelorstages op onze afdeling worden in principe georganiseerd in periode 4. In groepjes van 3 of 4 studenten voer je experimenten uit bij een onderzoeker van de vakgroep.

Je schrijft individueel een verslag over het onderzoeksproject en een individuele scriptie. Het onderwerp van de scriptie is gerelateerd aan het onderzoeksproject en bepaal je samen met het leider van de onderzoeksgroep waarin je geplaatst bent. De scriptie en het verslag mag je ook combineren tot een geheel.

Voor een scriptie/stage-plek gaan we uit van een denk en kennis niveau van Molecular Cell Research (B-B3MCR18),  of van de cursus Research Design and Analysis (B_B3RDA21)-Molecular and Cellular Biology. Dit kan door die cursus te volgen (bij voorkeur) of door aan te tonen dat dat op een andere manier behaald is. Het gevolgd hebben van deze cursus is echter geen garantie voor een stageplek omdat het aantal van beschikbare stageplekken op de afdeling kleiner is dan het aantal plekken in de cursus.

Als je in periode 4 je scriptie + stage wilt doen dan meld je je aan via BScCelbio@uu.nl .

Wij ontvangen dan graag (per mail naar BScCelbio@uu.nl) de volgende informatie van je:

  1. Naam en studentnummer
  2. Welke studie volg je (Biologie/MLS)?
  3. Welke studiepaden volg je en welke N2 en N3 vakken relevant voor je stage heb je gevolgd / ga je volgen.
  4. Geef een top3 aan van onderzoeksleiders waar je je stage zou willen lopen (zie hier rechts op de website, of op https://cellbiology.science.uu.nl/research-groups/). We proberen dat mee te nemen bij de toewijzing, maar bij de plaatsing houden we ook rekening met de datum van de aanvraag. Met andere woorden, als je je vroeger aanmeldt, dan is de kans groter dat je je bij de gewenste groep geplaatst wordt.

 

Na aanmelding laten wij je weten of er plaats is en of je aan de ingangseisen voldoet. Tijdens periode 3 maken we een indeling en hoor je bij welke onderzoeksgroep je geplaatst wordt en wie je medestudenten zijn.

Als je je scriptie + stage in een andere periode wilt doen: deze plekken zijn zeer beperkt. Eigenlijk is alleen in de groep van Florian Berger een (beperkt) aantal plekken buiten periode 4 beschikbaar. Een alternatief is wellicht een plek buiten Biologie te zoeken. Docenten van CNB kunnen dan vaak wel optreden als de examinator van de UU en 2e beoordelaar. Benader hiervoor zelf een docent en dit geldt natuurlijk voor elke periode.

Via  BScCelbio@uu.nl kan je ook verdere informatie vragen.

 

Stages 2023-2024

Er zijn alleen nog plaatsen bij:

  • Lukas Kapitein (Biofysica)
  • Ihor Smal (Image analysis, smart microscopy and AI)
  • Florian Berger (Theoretical Biophysics)

 

Studenten van buiten de beta faculteit.

Ook hiervoor is het aantal plaatsen zeer beperkt, maar neem zelf contact op met één van de onderzoeksleiders (https://cellbiology.science.uu.nl/research-groups/)

 

* De onderzoekleiders zijn te vinden op  https://cellbiology.science.uu.nl/research-groups/