BSc Thesis and Research project

Biologie en MLS studenten beta faculteit

Als je Biologie of MLS aan de beta faculteit studeert en je BSc Thesis en Research Project bij Cell Biology wilt doen dan kan dat natuurlijk.

De bachelorstages op onze afdeling worden in principe georganiseerd in periode 4. In groepjes van 3 of 4 studenten voer je experimenten uit bij een onderzoeker van de vakgroep.

Je schrijft individueel een verslag over het onderzoeksproject en een individuele scriptie. Het onderwerp van de scriptie is gerelateerd aan het onderzoeksproject en bepaal je samen met het hoofd van de onderzoeksgroep waarin je geplaatst bent. De scriptie en het verslag mag je ook combineren tot een geheel.

Voor een scriptie/stage-plek gaan we uit van een denk en kennis niveau van Molecular Cell Research (B-B3MCR18), dat kan door die cursus te volgen (bij voorkeur) of door aan te tonen dat dat op een andere manier behaald is. Het gevolgd hebben van deze cursus is echter geen garantie voor een stageplek omdat het aantal van beschikbare stageplekken op de afdeling is kleiner dan het aantal plekken in de cursus.

Als je in periode 4 je scriptie + stage wilt doen zijn er twee mogelijkheden. Je kunt zelf contact zoeken met een onderzoekleiders* en wanneer er mogelijkheden zijn, dan neem je vervolgens contact op via BScCelbio@uu.nl en stuurt onderstaande gegevens en de naam van de onderzoeker waar je mee gesproken hebt.

Het is ook mogelijk je meer algemeen aan te melden via BScCelbio@uu.nl.

Wij ontvangen dan graag (per mail naar BScCelbio@uu.nl) de volgende info van je:

  1. Naam en studentnummer
  2. Welke studie volg je (Biologie/MLS)?
  3. Welke studiepaden volg je en welke N2 en N3 vakken relevant voor je stage heb of ga je volgen.
  4. Als je geen afspraak hebt gemaakt met een specifieke onderzoeksleider: Geef een top3 aan van onderwerpen die je het liefst zou willen als onderwerp van je bachelor project.  We proberen dat mee te nemen bij de toewijzing.

Na aanmelding laten wij je weten of er plaats is en of je aan de ingangseisen voldoet. Tijdens periode 3 maken we een indeling en hoor je bij welke onderzoeksgroep je geplaatst wordt en wie je medestudenten zijn.

Als je je scriptie + stage in een andere periode wilt doen: plekken zijn zeer beperkt. Zoek zelf contact met een onderzoekleiders* van de vakgroep. Met name in de groep van Florian Berger zijn er een (beperkt) aantal plekken buiten periode 4 beschikbaar. Een alternatief is wellicht een plek buiten Biologie te zoeken. Docenten van Celbiologie kunnen dan vaak wel optreden als 2e beoordelaar en examinator. Benader hiervoor zelf een docent en dit geldt natuurlijk voor elke periode.

Via  BScCelbio@uu.nl kan je ook verdere informatie vragen.

NB-update 14-02-2022:
Er zijn alleen nog maar plekken in de volgende groepen:

Biophysics – Lukas Kapitein
Axonal signalling – Maarten Kole
Theoretical Biophysics – Florian Berger (nog 1)

Studenten van buiten de beta faculteit.

Neem contact op met één van de onderzoeksleiders*.

* De onderzoekleiders zijn te vinden op  https://cellbiology.science.uu.nl/research-groups/