Moleculaire Biologie – Niveau 1

 


MOLECULAIRE BIOLOGIE (Niveau 1; periode 1/BC, code B-B1MB05)

Coördinator:
Fons Cremersdr. A.F.M. Cremers
tel.: 030-2533002
e-mail: a.f.m.cremers@uu.nl

 

 

Docenten:

  • dr. Fons Cremers
  • dr. Adri Thomas (Developmental Biology)
  • dr. Pauline Krijgsheld

Ingangseisen
VWO met profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie.

Studiepad
Deze cursus is verplicht.

Inhoud
De cel is de basiseenheid in de biologie. Elk organisme bestaat uit cellen of is zelf één enkele cel. Door de chemische processen in cellen te begrijpen krijgen we inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van levende organismen. Dit betreft zowel dier, plant als micro-organisme.
De cursus begint dan ook met het krijgen van kennis en inzicht in de structuur van aminozuren/eiwitten, koolhydraten en nucleïnezuren. Dit inzicht van biomoleculen is essentieel voor het leren begrijpen van levensprocessen op moleculair niveau. Ook zullen de chemische processen die in de cel plaatsvinden bestudeerd worden.
In het tweede deel worden de structuur en functie van het genetisch materiaal op moleculair niveau en de invloed van mutaties op de functie van genen behandeld. Ook kijk je dan hoe genetisch materiaal in de cel wordt opgeslagen en over dochtercellen verdeeld. Daarnaast krijg je een inleiding in de moderne moleculaire genetica.

mol bio fig 1

Figuur uit Hoofdstuk 9 Campbell 10e editie. Signaaltransductie route

Leerdoelen
In de cursus Moleculaire Biologie krijg je kennis van en inzicht in de structuur van biomoleculen, van cellulaire processen en van de structuur en functie van het genetische materiaal.
In het bijzonder leer je:
─ de structuur van biomoleculen, de algemene processen in de cel en de opbouw van biologische membranen beschrijven,
─ de intracellulaire compartimenten van de cel en de bijbehorende functies benoemen,
─ de verschillen en overeenkomsten van celademhaling en fotosynthese benoemen,
─ hoe signalen van buiten af aan de cel worden doorgegeven,
─ beschrijven/uitleggen op welke manier de celcyclus wordt gereguleerd,
─ de overeenkomsten en verschillen tussen mitose en meiose uitleggen,
─ de principes van DNA replicatie en transcriptie uitleggen,
─ de principes van RNA processing en translatie en de rol van tRNA beschrijven,
─ de processen replicatie, transcriptie en translatie bij prokaryote en eukaryote organismen vergelijken.
─ eenvoudige moleculaire celbiologische technieken begrijpen.

Vaardigheden
─ opstellen van een experiment,
─ uitwerken van werkcolleges in kleine groepen,
─ het systematische benaderen van problemen en kritisch denken.
─ schrijven practicum verslag

Onderwijsvormen
Het eerste gedeelte van de cursus bestaat uit korte kennis clips die je thuis moet volgen. Nadat je die clips bekeken hebt moet je meteen vragen op blackboard maken. Verder zul je als groep op de universiteit een werkcollege moeten maken, dat later in de week met de docent wordt doorgesproken. Naast deze clips en werkcolleges zijn er ook nog computer ondersteund onderwijs modules. In het tweede gedeelte van de cursus zijn er wel colleges.

Media Clip: http://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/2f2c389961b24cb085028864cc85567f1d

Studiemateriaal
Campbell and Reece, Biology: A Global Approach Global Edition, 10/E

mol bio fig 2