Moleculair Genetische Onderzoekstechnieken – Niveau 2

Moleculair Genetische OnderzoeksTechnieken (Niveau 2 cursus; periode 2/AD, code B-B2MGOT14)

 

Coördinator:       

Lena Will

Dr. Lena Will

Tel. 030-253 2859

e-mail: l.m.will@uu.nl

 

 

 

 Docenten:          

 • dr. Guido van den Ackerveken (Plant-Microbe Interactions)
 • dr. Mike Boxem (Developmental Biology)
 • dr. Esther de Graaff
 • prof. dr. Sander van den Heuvel (Developmental Biology)
 • dr. Louis Lugones (Microbiology)
 • dr. Marcel Proveniers (Molecular Plant Physiology)
 • dr. Inge The (Developmental Biology)           

Ingangseisen
Basiskennis Moleculaire Biologie uit of vergelijkbaar met jaar 1 van de opleiding Biologie.

Uitsluiting
Vanwege de grote overlap met Moleculaire Genetica is het niet toegestaan om beide cursussen te volgen.

Studiepad
Moleculaire genetica is een kerncursus in de studiepaden Celbiologie, Microbiologie, Ontwikkelingsbiologie en Plantenbiologie. Daarnaast kan het ook een passend cursus zijn voor de studiepaden Neurobiologie, Theoretische Biologie en Toxicologie

Inhoud
In deze cursus leren jullie de experimentele aanpak en de moleculair genetische technieken die veel gebruikt worden om processen in levende prokaryote en eukaryote cellen te bestuderen. Hiervoor gaan jullie leren werken met bacteriën, planten- en zoogdiercellen. Daarnaast zullen jullie genetische epistase in C.elegans en D. Melanogaster bestuderen.

Buiten de praktijk leren jullie uitgebreid over de theoretische achtergrond achter al deze toepassingen om zo een beter beeld te krijgen welke methode waarvoor het beste toepasbaar is. Enkele technieken die jullie zullen uitvoeren zijn basale en gevorderde recombinant DNA technieken, eiwit isolatie uit zoogdiercellen, yeast 2-hybrid en genetische epistase in C.elegans en D. Melanogaster.

Ieder week krijg je hoorcolleges en zelfstudie opdrachten om uit te werken om je goed voor te bereiden op de verschillende practica. Tijdens de practica leren jullie ook hoe je nauwkeurig een labjournaal bij moet houden om in de toekomst de experimenten te kunnen nadoen.

mgot fig 1

Verschillende technieken die in de cursus aan bod komen: mutagenese, PCR, GUS-kleuring

Leerdoelen
Aan het einde van de cursus kun je:

 • moderne moleculair genetische vaardigheden en technieken toepassen,
 • moleculair biologische problemen oplossen,
 • de systematische benadering van problemen en vraagstellingen begrijpen en toepassen,
 • complexe biologische systemen onderkennen en hanteren,
 • met bovenstaande kennis primaire artikelen lezen.

Vaardigheden

 • in groepsverband een onderzoekscyclus opzetten en uitvoeren,
 • kritisch denken en standpunten beargumenteren in een wetenschappelijke discussie over een vraagstelling, de aanpak en de daaruit voortvloeiende resultaten,
 • browsers en databases gebruiken met betrekking tot het vinden van gegevens over literatuur, protocollen en genen.

Werkvormen

Hoorcollege, werkcollege, practicum en zelfstudie. Veel van de benodigde informatie, zoals roosters en opdrachten tijdens de cursus krijg je via Blackboard.

Studiemateriaal:

Practicum handleiding en labjournaal.

Voor deze cursus wordt geen gebruikt van een boek maar zal worden verwezen naar verschillende websites en primaire wetenschappelijke artikelen.

Voor de practica is een labjas verplicht.