Moleculaire en Cellulaire Biologie – Niveau 3

Moleculaire en Cellulaire Biologie (niveau 3; periode 3/BC, code B-B3MCB05)

Coördinator:

Fons Cremersdr.Ir. A.F.M. Cremers
tel.: 030-253 3002
e-mail: a.f.m.cremers@uu.nl

 

 

 

 

Algemeen
Het doel van deze cursus betreft het opzetten en uitvoeren van een onderzoeksproject in de Moleculaire Celbiologie. Dit blok van het derde jaar (3 niveau cursus) van de opleiding Biologie richt zich op de onderzoeksthema’s van de groep. Het blok bestaat uit een aantal onderdelen. Naast colleges bestaat de cursus uit doornemen literatuur, artikel beoordelen (referee rapport), opstellen onderzoeksvraag, presentatie onderzoeksvraag, uitvoeren onderzoek en schrijven van wetenschappelijk artikel.

Ingangseisen
De cursus Moleculaire biologie (niveau 1) of een daarmee vergelijkbare cursus en de cursus Signaaltransductie of Celbiologie (niveau 2). Vanwege het experimentele karakter kun je de cursus Moleculaire celbiologie alleen volgen in het derde jaar van je opleiding.

Studieadviespad
Moleculaire celbiologie wordt sterk aanbevolen voor het studieadviespad Moleculaire levenswetenschappen en is essentieel voor studenten die de master Molecular and Cellular Life Sciences (MCLS) willen volgen.

lab_studenten

Leerdoelen
De doelstelling van deze cursus is het leren van onderzoek doen in de Moleculaire Celbiologie. In deze cursus zullen de onderzoeksthema’s cellulair transport, celcyclus en aging aan de orde komen. Verschillende aspecten die met dit onderzoek te maken hebben, passeren hierbij de revue.
Op het einde van de cursus ben je in staat om zelfstandig een moleculair
celbiologisch onderzoek te starten.
In het bijzonder kun je dan:

 • gegevens uit een experiment analyseren,
 • een recent artikel analyseren en presenteren aan medestudenten,
 • een referee rapport schrijven van een wetenschappelijk artikel
 • een onderzoeksproject opstellen en uitvoeren,
 • de resultaten van het onderzoeksproject beschrijven in een wetenschappelijk artikel,
 • de resultaten van het onderzoeksproject presenteren.

Vaardigheden

 • Zelfstandig bestuderen van hoofdstukken uit het boek “The Cell” van Alberts,
 • analyseren primaire literatuur,
 • uitvoeren onderzoekscyclus,
 • planning,
 • kritisch denken, samenwerken en overleg,
 • schriftelijk rapportage van onderzoeksproject in de vorm van een
 • wetenschappelijk artikel

Beoordeling
Verschillende onderdelen van de cursus zullen beoordeeld worden:

 1. Deelname aan colleges.
 2. Uitwerking resultaten. (opdracht 1)
 3. Samenvatting College (opdracht 2)
 4. Doornemen van literatuur (opdracht 3)
 5. Referee Rapport (opdracht 4)
 6. Opstellen onderzoeksprojecten (zie presentatie van groep studenten (PDF-file))
 7. Presentatie onderzoeksproject
 8. Uitvoeren onderzoeksproject
 9. Schrijven wetenschappelijk artikel.
 10. Presentatie onderzoek.

Op het einde van de cursus zal met iedere student deze punten individueel doorgenomen worden. Er is geen tentamen. Bij een onvoldoende zal er een aanvullende opdracht uitgevoerd moeten worden. Hier boven is aangegeven op welke specifieke punten gelet wordt bij de beoordeling van de verschillende onderdelen.

Studiemateriaal
Het boek “The Cell” van Alberts.
Laboratoriumjas.