Moleculaire Celbiologie – Niveau 1

MOLECULAIRE CELBIOLOGIE (Niveau 1; periode 1/AD; B-B1MOL14)

Coördinator:
dr. L.A. van Meeteren
e-mail: L.A.vanMeeteren@uu.nl

Voor de meeste recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/B-B1MOL14

Ingangseisen

VWO met profiel Natuur en gezondheid of Natuur en Techniek.

Studieadviespad
Deze cursus is verplicht voor alle studenten van Molecular Life Sciences en is van belang voor alle studieadviespaden in jaar 2 en 3.

Ingangseisen
Vwo met profiel Natuur en gezondheid of Natuur en techniek met biologie 1 en 2.

Studiepad
Deze cursus is verplicht voor alle studenten van Molecular Life Sciences en is belang voor alle studieadviespaden in jaar 2 en 3.

Inhoudsbeschrijving
De cel is de basiseenheid in de biologie. Elk organisme bestaat uit cellen of is zelf één enkele cel. Door de chemische processen in cellen te begrijpen krijgen we inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van levende organismen.
De cursus begint dan ook met het krijgen van kennis en inzicht in de structuur van aminozuren/eiwitten, koolhydraten en nucleïnezuren. Dit inzicht van biomoleculen is essentieel voor het leren begrijpen van levensprocessen op moleculair niveau. Ook zullen de chemische processen die in de cel plaatsvinden bestudeerd worden. Daarnaast worden de structuur en functie van het genetisch materiaal op moleculair niveau behandeld en kijk je hoe genetisch materiaal in de cel wordt vertaald, opgeslagen en over dochtercellen verdeeld. In het tweede deel komen de moleculaire mechanismen van cellulair transport, celsignalering, celbeweging en celdeling aan bod. Daarnaast krijg je een inleiding in de biologische technieken waarop deze kennis is gebaseerd.

mcb n1 fig 1

Leerdoelen
In de cursus Moleculaire Celbiologie krijg je kennis van en inzicht in de structuur van biomoleculen, van cellulaire processen en van de structuur en functie van het genetische materiaal.
In het bijzonder leer je:
─ de structuur van biomoleculen en hun werkingsmechanisme in celprocessen beschrijven
─ de principes van opbouw, replicatie, transcriptie en herstel van DNA uitleggen
─ de principes van genexpressie, RNA processing en translatie beschrijven
─ de processen replicatie, transcriptie en translatie bij prokaryote en eukaryote organismen vergelijken
─ eenvoudige moleculaire celbiologische technieken begrijpen en analyseren
─ de opbouw van biologische membranen en hun rol in (eiwit)transport beschrijven
─ de verschillen en overeenkomsten van celademhaling en fotosynthese benoemen
─ de intracellulaire compartimenten van de cel en de bijbehorende functies benoemen
─ hoe signalen van buiten af aan de cel worden doorgegeven
─ beschrijven hoe de celcyclus wordt gereguleerd

mcb n1 fig 2

Vaardigheden
─ Uitwerken van werkcolleges in kleine groepen
─ Het systematisch benaderen van problemen en kritisch denken
─ Houden van een presentatie over een celbiologisch onderwerp

Studiemateriaal
Essential Cell Biology. Fourth edition, Alberts et al. (Garland Science)