NWI-Moleculaire Celbiologie en Genetica – Niveau 1

NWI-Moleculaire Celbiologie en Genetica (Niveau 1; periode 3/BC, code GEO1-2207)

Coördinator:
Dr. L.A. van Meeteren
e-mail: L.A.vanMeeteren@uu.nl

Voor de meeste recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/GEO1-2207

Ingangseisen
Basale vwo-kennis van Biologie en Chemie. Wanneer je bij een andere opleiding een vergelijkbare cursus hebt gehaald mag je deze cursus niet volgen. Raadpleeg de cursuscoördinator in geval van twijfel.

Inhoud
In deze inleidende cursus biologie worden de algemene principes behandeld die ten grondslag liggen aan het leven op aarde. Alle biologische organismen zijn opgebouwd uit cellen. Cellen zijn de kleinste functionele eenheid van leven en hun eigenschappen worden bepaald door fysische en chemische wetmatigheden. Tussen cellen en de omgeving bestaat een wisselwerking. Cellen nemen signalen en voedingsstoffen/energie op uit hun omgeving en zetten die om in specifieke producten die nodig zijn voor overleving, functioneren en celdeling. De structuur van de cel en zijn functies worden bepaald door eiwitten, gecodeerd in het DNA, wat een informatiedrager is die van generatie tot generatie wordt doorgegeven. In het tweede deel van de cursus worden de structuur en functie van het genetisch materiaal op moleculair niveau en het effect van mutaties op de functie van genen behandeld. Ook kijk je dan hoe genetisch materiaal in de cel wordt opgeslagen en over dochtercellen verdeeld. Daarnaast krijg je een inleiding in de moderne moleculaire genetica.

nwi fig 1

Leerdoelen
Aan het eind van de cursus kun je:

 • de structuur van biomoleculen, de algemene processen in de cel en de opbouw van biologische membranen beschrijven,
 • de intracellulaire compartimenten van de cel en de bijbehorende functies benoemen,
 • de verschillen en overeenkomsten van cel ademhaling en fotosynthese benoemen,
 • hoe signalen van buiten af aan de cel worden doorgegeven,
 • beschrijven/uitleggen op welke manier de celcyclus wordt gereguleerd,
 • de overeenkomsten en verschillen tussen mitose en meiose uitleggen,
 • de principes van DNA replicatie en transcriptie uitleggen,
 • de principes van RNA processing en translatie en de rol van tRNA beschrijven,
 • de processen replicatie, transcriptie en translatie bij prokaryote en eukaryote organismen vergelijken.
 • de werking van virussen beschrijven.
 • eenvoudige moleculaire celbiologische technieken begrijpen.
 • De opgedane kennis toepassen

 

Daarnaast werk je aan een academisch-kritische houding ontwikkeld met betrekking tot de positieve dan wel negatieve maatschappelijke consequenties van biologische kennis en onderzoek.

 Onderwijsvormen
Je bereidt de stof thuis voor via het kijken van interactieve online clips op het platform van scalable learning. Daarnaast bestudeer je het boek en doorloopt de zelfstudie module behorend bij het boek (Mastering Biology). De individuele voorbereiding wordt afgesloten met een wekelijkse online kennistoets.
Vervolgens worden er in kleine groepen verdiepende opdrachten gemaakt tijdens een werkcollege. De leercyclus wordt daarna afgesloten met een afsluitend responsie-college.

 

Studiemateriaal
Biology, by Campbell, Reece & Mitchell, Addison-Wesley, 11e editie + toegangscode Mastering Biology

 

nwi fig 3