Neuronale aandoeningen – Niveau 3

Neuronale aandoeningen (Niveau 3; periode 3 B/C, code B- B3NAAN16)

 

Coördinator:
dr. L.M. Will
e-mail: L.M.Will@uu.nl

Voor de meeste recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/B- B3NAAN16

Ingangseisen
Niveau 2 cursus ‘Neurobiologie’ van de bacheloropleiding Biologie of de cursus ‘Neurowetenschappen’ van de bacheloropleiding BMW (BMW20505) of vergelijkbare kennis.

Studiepad
Neurobiologie

Inhoud

Psychiatrische en neurologische aandoeningen hebben hun oorsprong in cellulaire en moleculaire processen in het centrale zenuwstelsel. Deze complexe processen zijn de basis van het functioneren van het centrale zenuwstelsel dat ons bijvoorbeeld in staat stelt de omgeving waar te nemen en te interpreteren, te kunnen leren van ervaringen en handelingen te kunnen plannen. De laatste jaren hebben geavanceerde moleculaire en cellulaire onderzoeksmethoden meer inzicht gegeven in de biologische aspecten van psychiatrische en neurologische aandoeningen. Deze cursus behandelt een aantal ziektebeelden, verschillende moderne in vitro en in vivo methoden van onderzoek van het centrale zenuwstelsel en de huidige kennis van de biologische basis van verschillende aandoeningen van ons zenuwstelsel.

Aan de hand primaire literatuur bestudeer je de volgende aandoeningen:

 • neuronale ontwikkelingsafwijkingen (bv. neuronale migratie defecten)
 • defecten in synapsen (bv. autisme, schizofrenie)
 • neurodegeneratieve aandoeningen (bv. Parkinson, Alzheimer)Leerdoelen
In deze cursus:

 • verdiep je je in de moleculaire oorzaken van een aantal neuronale aandoeningen
 • leer je verschillende modelsystemen en methoden die gebruikt worden in het huidige neurobiologische onderzoek kennen
 • leer je het kritisch lezen en bediscussiëren van primaire literatuur in het veld
 • leer je bepaalde methoden te gebruiken en de eigen resultaten op basis van de literatuur te interpreteren en vervolgens te presenteren

 

Vaardigheden
Na afronding van de cursus kun je:

 • de meest bekende complexe neuronale aandoeningen doorgronden
 • kritisch reflecteren op methoden en modelsystemen, ze toepassen en de mogelijkheden en beperkingen van deze benoemen
 • de literatuur kritisch lezen en zelfstandig vervolgonderzoek voorstellen
 • eigen behaalde resultaten en interpretatie duidelijk presenteren
 • creatief nadenken over de mogelijke oorzaak van een neuronale aandoening
 • samenwerken en komen tot een gezamenlijk product (presentatie)
 • actief deelnemen aan discussies

 

Onderwijsvormen

De stof van de cursus zal worden gepresenteerd, doorgenomen en toegepast in de volgende vormen:
– hoorcolleges
– zelfstudie van primaire en secundaire literatuur
– werkcolleges, waarin de primaire literatuur bediscussieerd wordt
– practicum
– minisymposium
In het practicum werken jullie aan een modelsysteem van een voor jullie onbekende aandoening. Aan de hand van jullie eigen resultaten en de literatuur geven jullie in een afsluitend symposium een presentatie over jullie mogelijke verklaring voor deze aandoening.

Studiemateriaal

– primaire en secundaire literatuur, te verkrijgen via UBU of internet
– hand-outs op Blackboard
– practicumhandleiding

Niet verplicht maar aanbevolen:
Purves et al.: Neuroscience, 5th edition, Sinnauer Associates Inc, 2011.
Alberts et al: Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Garland Science, 2015.
Carlson et al: Foundations of behavioral Neuroscience, 9th edition, Pearson, 2014.