Moleculaire Biologie – Niveau 1

MOLECULAIRE BIOLOGIE (Niveau 1; periode 1/BC, code B-B1MB05)

Dr. L.A. van Meeteren
e-mail: L.A.vanMeeteren@uu.nl

Voor de meeste recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/B-B1MB05

Ingangseisen
VWO met profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie.

Studiepad
Deze cursus is verplicht.

Inhoud
De cel is de basiseenheid in de biologie. Elk organisme bestaat uit cellen of is zelf één enkele cel. Door de chemische processen in cellen te begrijpen krijgen we inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van levende organismen. Dit betreft zowel dier, plant als micro-organisme.
De cursus begint dan ook met het krijgen van kennis en inzicht in de structuur van aminozuren/eiwitten, koolhydraten en nucleïnezuren. Dit inzicht van biomoleculen is essentieel voor het leren begrijpen van levensprocessen op moleculair niveau. Ook zullen de chemische processen die in de cel plaatsvinden bestudeerd worden.
In het tweede deel worden de structuur en functie van het genetisch materiaal op moleculair niveau en de invloed van mutaties op de functie van genen behandeld. Ook kijk je dan hoe genetisch materiaal in de cel wordt opgeslagen en over dochtercellen verdeeld. Daarnaast krijg je een inleiding in de moderne moleculaire genetica.

mol bio fig 1

Figuur uit Hoofdstuk 9 Campbell 10e editie. Signaaltransductie route

Leerdoelen
In de cursus Moleculaire Biologie krijg je kennis van en inzicht in de structuur van biomoleculen, van cellulaire processen en van de structuur en functie van het genetische materiaal.
De onderwerpen die aan bod komen:

 • de structuur van biomoleculen,
 • de algemene processen in de cel,
 • de opbouw van biologische membranen en opname van grote en kleine moleculen door de cel,
 • de intracellulaire compartimenten van de cel en de bijbehorende functies,
 • de celademhaling en fotosynthese,
 • het proces van signaaltransductie waarbij signalen van buiten af aan de cel worden doorgegeven, en worden omgezet in een respons,
 • de regulatie van de celcyclus,
 • de processen mitose en meiose en overeenkomsten en verschillen tussen deze processen,
 • de principes van DNA replicatie en transcriptie,
 • de regulatie van transcriptie,
 • de principes van RNA processing en translatie waaronder de rol van tRNA,
 • de verschillen en overeenkomsten bij replicatie, transcriptie en translatie bij prokaryote en eukaryote organismen,
 • moleculair biologische technieken,

Vaardigheden

 • uitwerken van werkcolleges in kleine groepen.
 • zelfwerkzaamheid en werken in groepen.
 • het systematische benaderen van problemen en kritisch denken.
 • zelfstandig studeren.

Onderwijsvormen
Je bereidt de stof thuis voor via het kijken van interactieve online clips op het platform van scalable learning. Daarnaast bestudeer je het boek en doorloopt de zelfstudie module behorend bij het boek (Mastering Biology). De individuele voorbereiding wordt afgesloten met een wekelijkse online kennistoets.
Vervolgens worden er in kleine groepen verdiepende opdrachten gemaakt tijdens een werkcollege. De leercyclus wordt daarna afgesloten met een afsluitend responsie-college in groepen van +/- 50 studenten.
Daarnaast zijn er tijdens het vak ook nog een aantal “meet the expert” colleges van vooraanstaande wetenschappers en een aantal “serious gaming” opdrachten waarin er in een digitale labomgeving een experiment wordt uitgevoerd (Labster).

Studiemateriaal
Campbell and Reece, Biology: A Global Approach Global Edition, 11e editie + Inlogcode Mastering Biology, 11e editie Campbell