De Cel – Niveau 2

De Cel (Niveau 2; periode 2B/C & periode 4A/D, code B-B2CEL09)

H

Coördinatoren:       
dr. Jan Andries Post (periode 4),  j.a.post@uu.nl
dr. Laurens van Meeteren (periode 2), L.A.vanMeeteren@uu.nl

 

Ingangseisen
Aantoonbare beheersing van de kennis behandeld in de cursus Moleculaire biologie op 1 niveau uit de bachelor opleiding Biologie of kennis die daarmee vergelijkbaar is.

Studiepad
De Cel is een kerncursus in het studiepad Moleculaire levenswetenschappen.

Inhoud
In deze cursus krijg je inzicht in het functioneren van de cel op zowel moleculair als celbiologisch niveau. Dit wordt gedaan aan de hand van het boek ‘Essential Cell Biology’ (zie studiemateriaal) en primaire literatuur.

Inzicht in de processen die zich afspelen in cellen en tussen cellen spelen zijn van groot belang voor onder andere gezondheid en biotechnologie.

In de cursus komen o.a. de volgende onderdelen aan bod: bouwstenen van de cel, genregulatie en expressie, signaaltransductie en compartimentalisatie, celskelet, celcyclus en celdood en wordt nagenoeg het hele boek behandeld.

In de laatste twee weken van de cursus werk je in een groepje aan een primaire artikel uit het tijdschrift Cell. Elke groep heeft een aantal sessies met de begeleider. Over met name de experimenten, resultaten en conclusies van het artikel wordt een presentatie gegeven.

de cel fig 1  de cel fig 2

 

Hoorcolleges & Computer Ondersteund Onderwijs (coo’s)

http://web.science.uu.nl/cpio/colleges/

http://web.science.uu.nl/cpio/modules/

Leerdoelen

In de cursus krijg je kennis van en inzicht in de structuur van biomoleculen en cel-componenten en van cellulaire processen. In het bijzonder leer je:

      de principes van opbouw, replicatie, transcriptie en herstel van DNA uitleggen

      de principes van genexpressie, RNA processing en translatie beschrijven

      de processen replicatie, transcriptie en translatie bij prokaryote en eukaryote organismen vergelijken

      de intracellulaire compartimenten van de cel en de bijbehorende functies benoemen

      de structuur van biomoleculen en hun werkingsmechanisme in cel-processen beschrijven

      de opbouw van biologische membranen en hun rol in (eiwit)transport beschrijven

      de verschillen en overeenkomsten van cel-ademhaling en fotosynthese benoemen

      hoe signalen van buiten af aan de cel worden doorgegeven

      beschrijven op welke manier de celcyclus wordt gereguleerd

      met elk ander behandeld cellulair proces werken op het niveau van het boek Essential Cell Biology

      een primair celbiologisch artikel eigen maken en presenteren.

      moleculaire celbiologische technieken en experimenten begrijpen

 

de cel fig 3

de cel fig 4

Vaardigheden

Aan de orde komen:

  • lezen en verwerken van primaire literatuur,
  • samenwerken en komen tot een gezamenlijk product (presentatie)
  • rapporteren
  • houden van een presentatie
  • individueel schrijven van een “News and Views” ..

 

Onderwijsvormen

Hoorcolleges, werkcolleges, COO, zelftesten, literatuurstudie en verslaggeving (presentatie). De werkcolleges moeten in groepen gemaakt worden en wekelijks ingeleverd worden. De zelftesten (via BlackBoard) moeten gemaakt worden op dezelfde dag waarop de stof behandeld wordt op college.

Studiemateriaal

Essential Cell Biology. Fourth edition, Alberts et al. (Garland Science).

de cel fig 5  de cel fig 6