Molecular cell research experimental– Niveau 3

Molecular cell research experimental (niveau 3; periode 3/BC, code B-B3MCB05)

Coördinator:
Dr, L.A. van Meeteren
e-mail: L.A.vanMeeteren@uu.nl

Voor de meest recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/B-B3MCRE17.

Tracks
Deze cursus kent drie verschillende tracks.

 • – Celbiologie
 • – Neurobiologie
 • – Biofysica

Je kunt via het tweede keuze formulier je voorkeur voor een track aangeven. Plaatsing is op basis van beschikbaarheid van onderwerpen en begeleiders

Algemeen
Het doel van deze cursus is om de studenten in aanraking te brengen met alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek binnen de onderzoeks-thema’s van de groep Celbiologie (zie website http://cellbiology.science.uu.nl/).
De cursus bestaat uit 2 delen.

In deel 1 presenteren de stafleden van de afdeling celbiologie hun lopende onderzoek. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de onderliggende theorie (voornamelijk kennis uit het boek “the Cell”) als de meest recente resultaten en inzichten van hun onderzoek. Daarnaast voeren de studenten een aantal opdrachten uit waarbij ze o.a. een review rapport schrijven over een artikel gevolgd door een discussie met de auteur van dit artikel.

In deel 2 van de cursus gaan de studenten in groepjes van 4 een onderzoek uitvoeren onder begeleiding van een onderzoeker. De experimenten vinden plaats in het lopende onderzoek van de onderzoeker maar worden bedacht door studenten en begeleider samen.
Studenten schrijven hierover een “research plan” en rapporteren hun resultaten in de vorm van een “wetenschappelijk artikel” en tijdens een mini-symposium.

Ingangseisen
De cursus Moleculaire Biologie (niveau 1) en de cursus de Cel (niveau 2) zijn verplicht. Daarnaast is voor de track neurobiologie de cursus Neurobiologie (niveau 2) verplicht. De cursus Cellen en Weefsels (niveau 3) is aangeraden. Vanwege het experimentele karakter kun je deze cursus alleen volgen in het derde jaar van je opleiding.

Studieadviespad
Moleculaire celbiologie wordt sterk aanbevolen voor het studieadviespad Moleculaire levenswetenschappen en is essentieel voor studenten die de master Molecular and Cellular Life Sciences (MCLS) willen volgen.

lab_studenten

Leerdoelen
Aan het einde van de cursus ben je in staat om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te starten.
In het bijzonder kun je dan:

 • een onderzoeksproject opstellen en uitvoeren,
 • zelfstandig een protocol opstellen voor een experiment,
 • gegevens uit een experiment analyseren,
 • een recent artikel analyseren en presenteren aan medestudenten,
 • de resultaten van het onderzoeksproject beschrijven in een wetenschappelijk artikel,
 • de resultaten van het onderzoeksproject presenteren.

Vaardigheden

 • Zelfstandig bestuderen van hoofdstukken uit het boek “The Cell” van Alberts,
 • analyseren primaire literatuur,
 • plannen en uitvoeren van een onderzoekscyclus,
 • kritisch denken, samenwerken en overleg,
 • mondelinge rapportage van het uitgevoerde onderzoek in een minisymposium
 • schriftelijk rapportage van het uitgevoerde onderzoek in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

Toetsing
Bij de beoordeling van de cursus worden aan de hand van criteria en aantal aspecten integraal meegewogen. Deze zijn:

 • meedoen aan de discussie bij de colleges,
 • literatuur opdracht,
 • maken protocol,
 • opstellen van het onderzoeksplan,
 • uitvoeren van het onderzoeksplan,
 • uitwerken van de onderzoeksresultaten,
 • verslaggeving in de vorm van artikel,
 • presentatie onderzoeksproject.

De cursus wordt niet afgesloten met een tentamen.

Studiemateriaal
Het boek “The Cell” van Alberts, 6th edition.
Laboratoriumjas + veiligheidsbril.