Molecular cell research theoretical – Niveau 3

Molecular cell research theoretical (Niveau 3; periode 3 A/D, code B-B3MCRT17)

Coördinator:
Dr. L.A. van Meeteren
e-mail: L.A.vanMeeteren@uu.nl       

Voor de meest recente informatie over deze cursus zie: https://cursusplanner.uu.nl/course/B-B3MCRT17

Deze cursus kent drie verschillende tracks.

 • Celbiologie
 • Neurobiologie
 • Biofysica

Je kunt via het tweede keuze formulier je voorkeur voor een track aangeven. Plaatsing is op basis van beschikbaarheid van onderwerpen en begeleiders

Ingangseisen
De cursus Moleculaire Biologie (niveau 1) en de cursus de Cel (niveau 2) zijn verplicht. Daarnaast is voor de track neurobiologie de cursus Neurobiologie (niveau 2) verplicht. De cursus Cellen en Weefsels (niveau 3) is aangeraden. Deze theoretische cursus kun je alleen volgen in het derde jaar van je opleiding aangezien je een brede biologische basiskennis nodig hebt voor het lezen van een groot aantal wetenschappelijk artikelen.

Studiepad
Deze cursus wordt sterk aanbevolen voor de biologie studiepaden Celbiologie en Neurobiologie. Daarnaast is de cursus essentieel voor studenten die de master Molecular and Cellular Life Sciences (MCLS) of Neuroscience and Cognition willen volgen.

Inhoud
Het doel van deze cursus is om de studenten in aanraking te brengen met verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek binnen de onderzoeks-thema’s van de groep Celbiologie (zie website http://cellbiology.science.uu.nl/).

De cursus bestaat uit 2 delen.

In deel 1 presenteren de stafleden van de afdeling celbiologie hun lopende onderzoek. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de onderliggende theorie (voornamelijk kennis uit het boek “the Cell”) als de meest recente resultaten en inzichten van hun onderzoek. Daarnaast voeren de studenten een aantal opdrachten uit waarbij ze o.a. een review rapport schrijven over een artikel gevolgd door een discussie met de auteur van dit artikel.

In deel 2 van de cursus staat het schrijven en verdedigen van een onderzoeksvoorstel centraal. De studenten gaan in groepjes van 3 tot 5 studenten een aanvraag schrijven voor een onderzoeksproject. Als basis voor de aanvraag dient een wetenschappelijk artikel van de begeleidende onderzoeker. De studenten bepalen zelf de richting van het onderzoek dat ze beschrijven in de aanvraag. De aanvraag wordt geschreven in het format voor aanvragen voor het “open programma” voor aard- en levenswetenschappen (zie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/vrije-competitie/alw/open-programma.html
Na het schrijven van de aanvraag presenteren de studenten de aanvraag en verdedigen ze het voorstel tegenover een vakkundige jury.

Leerdoelen
Aan het einde van de cursus ben je in staat om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te starten. In het bijzonder kun je dan:

 • een aanvraag voor een onderzoeksproject opstellen conform de richtlijnen van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek),
 • het plannen van een in silico klonering,
 • een recent artikel analyseren en presenteren aan medestudenten,
 • een aanvraag voor een onderzoeksproject presenteren en verdedigen voor een deskundige jury.

Vaardigheden

 • Zelfstandig bestuderen van hoofdstukken uit het boek “The Cell” van Alberts,
 • analyseren primaire literatuur,
 • schrijven, presenteren en verdedigen van de aanvraag voor een onderzoeksproject,
 • kritisch denken, samenwerken en overleg.

Onderwijsvormen
(Werk)college: op het college bediscussieer je met de docent en je medestudenten vragen over bestudeerde hoofdstukken uit “The Cell”.
In groepjes van elk 4 studenten schrijf je een aanvraag voor een onderzoeksproject. Tijdens het schrijven wordt je begeleidt door een staflid van de afdeling celbiologie waarmee jullie een aantal bijeenkomsten plannen.

Studiemateriaal
Molecular Biology of the Cell, sixth edition: Alberts et al.